DIN KOMPLETTA AUTOMATIONSPARTNER

IndustriAutomatik Norrköping AB erbjuder kompletta lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk. Med egna konstruktions- och programmeringsresurser så är vi en komplett leverantör av allt från enkla styrlådor till kvalificerade apparatskåp och ställverk. Vårt applikationskunnande är stort.

Vår konstruktion och programmering är mycket produktionsnära och ger dig som kund en snabb och effektiv leverans. Vi arbetar med industriautomation, marin automation, marina och landbaserade kylutrustningar, pumpstyrningar, maskinstyrningar både som serieproduktion och enskilda projekt för att nämna några exempel.
Vad gäller ställverk så har vi stor kompetens både vad gäller konstruktion och produktion upp till mellanspänning. Vi är din partner genom hela kedjan från projektering, konstruktion och programmering, montage och test till idrifttagning och service på fält.

IndustriAutomatik Norrköping AB är medlem i branschorganisationen Svensk Kapslad Elteknik, SKE. IndustriAutomatik Norrköping AB är dessutom en del av Sellihca, som är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 vilket omfattar försäljning, konstruktion, programmering, projektledning samt montage och tillverkning av el- och automationsutrustningar för industrikunder och maskintillverkare. Se vårt certifikat här.

IndustriAutomatik arbetar med

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter