Om Industriautomatik Norrköping AB

 • Kompletta lösningar inom automation, apparatskåp och ställverk
 • Serieproduktion, projekt och prototyptillverkning
 • Spetskompetens inom kylanläggningar
 • Godkänd leverantör i Sellhica, energi- och försörjningssektorns leverantörsregister
 • Konstruktion och programmering
  • Ställverk och apparatskåp
  • Automationsutrustning
  • Ritning och dokumentation
 • Test, slutprovning och funktionstest
 • Produktion med spårbarhet

Exempel

omoss1

Produktion

omoss2

UPS-ställverk

omoss4

110 V fördelning 

omoss3

Maskinstyrning

 Pumpstyrning 

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter