Projektbaserad produktion

En stor del av vår produktion är kund- och anläggningsspecifik utrustning. Det kan vara ett lågspänningsställverk eller en avancerad maskinstyrning med allt från inkommande mellanspänning till en avancerad och programmerad styrutrustning. Det utmärkande för dessa projekt är att det är stycketal eller fåtal och sällan återkommande byggen med hundratals monteringstimmar.

Vi gör uppgraderingar av både el- och kontrollutrustningar. Det kan vara ett rent utbyte, där utrustningen har fallit för åldersstrecket. Det kan även vara en ersättning av gammal utrustning där vi tillför nya funktioner och ett helt nytt och modernt användargränssnitt. Vi gör både byte och uppgradering av styrsystem. Våra kunder står ofta inför en uppgradering av en anläggning eller maskinstyrning. Då kommer vi in och uppgraderar styrsystem och utrustningen runt styrsystemen samt programmerar och skapar ett nytt HMI, d.v.s. ett nytt användargränssnitt.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter