Ställverk

IndustriAutomatik har en lång och gedigen erfarenhet av att konstruera, bygga och leverera kompletta ställverk till industrin

  • Lågspänning upp till 1000V/6300A
  • Motorställverk
  • Distributionsställverk
  • Fullt Typtestade (TTA) enl. EN 61439-1
  • Form 1-4
  • Kapslingsklass IP30-IP54 

Vi är ackrediterad byggare av CUBIC-ställverk och erbjuder förstklassiga lösningar för era behov av lågspänningsställverk
CUBIC:s ställverkssystem är modulbaserat vilket ger full frihet vi val av bestyckning, det är utprovat och har färdiga lösningar för största fabrikaten. Utöver detta är det också mycket flexibelt vad gäller anpassningar i höjd, bredd och djup.

Vi kan också erbjuda er smarta lösningar förutom strömfördelning, t ex energimätning av utgående grupper, nätanalys, jordfelsövervakning, larmhantering, ljusbågsvakter och fjärrstyrning via en styrsystemnod eller Bus-lösning.

CUBIC-ställverk medför också prioritet på såväl drift- som personsäkerhet, CUBIC utför därför löpande ytterligare tester som marknaden efterfrågar, såsom jordbävnings-, chock- och ljusbågsprov. CUBIC:s produkter är testade och/eller typgodkända av världens mest erkända certifieringsinstitut.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter